PressurePro Benelux

Feiten tpms

Grote brandstofbesparing voor trucks mogelijk – Correcte bandenspanning levert 1.361 euro per truck per jaar op

Uit recent onderzoek van bandenfabrikant Goodyear naar bandenspanning van trucks in de Benelux, blijkt dat 68 procent van de ruim 160 gecontroleerde voertuigen, inclusief opleggers en aanhangwagens, met een te lage bandenspanning rijdt. Meer dan 1200 banden werden nauwgezet gecontroleerd en beoordeeld. Bij gecontroleerde onderspanning van de truckbanden bleek deze gemiddeld 16 procent te laag. Een juiste bandenspanning levert 1.361 euro per truck per jaar aan besparing op.

Kostenbesparend, veiliger en milieubewuster

Te lage bandenspanning is onveilig en vergroot de kans op schade aan banden en onverwachte stilstand, hetgeen kan leiden tot files of ongelukken. Bovendien kunnen vervoerders met een juiste bandenspanning kosten besparen en is het beter voor het milieu. Een correcte bandenspanning levert voor een truck voor internationaal verkeer (gemiddeld 140.000 km per jaar) 1.361 euro aan besparingen per jaar op. Het rijden met een te lage bandenspanning brengt namelijk 385 euro aan kosten door extra slijtage aan de banden met zich mee. Ook veroorzaakt onderspanning een hogere rolweerstand, waardoor het brandstofverbruik met nog eens 976 euro per jaar toeneemt.

Inspecties bandenspanning

De resultaten van deze grootscheepse controle aan beide zijden van de grensovergang Hazeldonk laten een aanzienlijk potentieel zien. Duidelijk is dat transporteurs in toenemende mate bewuster moeten worden van het financiële voordeel van de juiste bandenspanning. Behalve op spanning werden de banden ook gecontroleerd op beschadigingen; bij de meerderheid van de voertuigen bleken de banden in goede conditie te zijn. Bij slechts 8 banden (0,6 procent) werd geconstateerd dat deze een gevaar opleverden voor de verkeersveiligheid, doordat ze òf lek òf zwaar beschadigd waren. De interesse en bereidwilligheid van de chauffeurs tijdens het onderzoek was opvallend. De truckers toonden grote belangstelling voor de verstrekte informatie over het belang en het voordeel van de juiste banden, een goede bandenspanning en regelmatige controle.

Transporteurs én automobilisten moeten beter letten op bandenspanning

Gezien de stijgende brandstofprijzen is het ook voor de automobilist van belang om op je bandenspanning te letten. Vorig jaar is tijdens een dergelijk steekproefonderzoek van Goodyear bij personenauto´s gebleken dat in Nederland 22 procent en in België 65 procent van de automobilisten met een te lage spanning reed. Uit deze cijfers blijkt dus, dat zowel transporteurs als automobilisten beter op hun bandenspanning moeten letten.

Goodyear Quality Control

Goodyear wil graag bijdragen aan de veiligheid op de weg én het bedrijfsresultaat van de transportondernemer; de post voor brandstofkosten bedraagt immers 15-20 procent van de totale vrachtkostprijs. Één (gemiddelde) vrachtauto zal dit jaar met het huidige niveau van de dieselprijs uitkomen op 40.000 euro aan brandstofkosten. Dit komt neer op ± 5.000 euro meer kosten per vrachtauto ten opzichte van 2007!* Goodyear houdt daarom vrijwel ieder weekend kwaliteitcontroles bij transportbedrijven, want een goede bandenspanning en adequate aanpassing kun je gelijk voelen in het bedrijfsresultaat. Hierbij wordt de bandenspanning gecontroleerd en waar nodig ter plekke gecorrigeerd. Tevens wordt gecontroleerd of het juiste type band op de juiste as zit en of het voor het geschikte soort transport is gemonteerd. Daarnaast worden de banden nagekeken op profieldiepte en eventuele beschadigingen om onverwachte stilstand te voorkomen. De data van het wagenpark worden in het FleetOnlineSolutions systeem gezet voor periodieke controle en opvolging. Door middel van de Goodyear brandstof calculator krijgt de ondernemer direct inzicht in de besparingen, zie figuur1 in bijlage ‘Achtergrond informatie bandenspanning’.

Zachte banden kosten 3,9 miljard liter brandstof

13 juli 2009

Gepubliceerd in: Nieuws

Automobilisten die met een te lage bandenspanning rondrijden verspillen samen 3,9 miljard liter brandstof. Dit heeft de Japanse bandenfabrikant Bridgestone berekend. Tevens wordt door te lage bandenspanning 9,2 miljoen ton CO2 extra geproduceerd. Aan de hand van meer dan 100.000 vrijwillige bandeninspecties heeft men tevens vastgesteld dat 26% van de automobilisten op bandenrijdt met een te lage spanning. Dat zorgt niet alleen voor extra brandstofverbruik, maar brengt ook de veiligheid in gevaar. Een te lage bandenspanning tast het weggedrag van de auto aan en verkort de levensduur van de band. Bridgestone adviseert om regelmatig de bandenspanning te controleren.
Uit het onderzoek van Bridgestone komt ook dat automobilisten steeds vaker een lekke band hebben. De kans op een klapband zou worden vergroot door een profieldiepte van minder dan 1,6 mm. Uit een verslag van Touring Mobilis blijkt dat er in 2008 al 30% meer lekke banden waren dan in 2006. Als gevolg van de huidige economische crisis stellen automobilisten de aanschaf van nieuwe banden kennelijk uit en rijden ze te lang door op versleten banden, zo meldt Bridgestone.

Voor meer informatie kunt U een e-mail sturen naar:

info@bandenspanningscontrole.nl

Copyright (c) 2015 Van Esch Services B.V. All rights reserved.


Pulse FX met App’s

Met 2 verschillende App’s op een smartphone of tablet is het eenvoudig en doeltreffend om Lees verder

TPMS verplicht op aanhangers en opleggers

In het nieuwe GSR (Global Safety Regulation) wordt TPMS verplicht voor aanhangers en opleggers. De Lees verder

FX kit

Zeer eenvoudig TPMS systeem, oorspronkelijk ontwikkeld voor aanhangers en caravans. Ook eenvoudig toe te passen Lees verder